HEROINE
Heroïne is een drug. Het behoort tot de opiaten: stoffen die uit de papaver worden gehaald. Heroïne wordt voor gebruik gemengd met allerlei andere stoffen. Heroïne wordt meestal gechineesd of gespoten. Bij chinezen wordt heroïnepoeder op aluminiumfolie gelegd en met een aansteker verhit. De vrijkomende dampen worden door een kokertje opgezogen en komen zo rechtstreeks in de longen terecht.

* Verslavend? Treedt in het algemeen snel op en is dan groot, zowel lichamelijk als geestelijk.
* Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja.
* Effecten korte termijn: Vermindering van pijn en angstgevoelens, kortdurende euforie, emotionele vervlakking, verstopping. Werkingsduur verschilt per soort opiaat.
* Gevolgen lange termijn: Onverschilligheid.
* Belangrijk: Risico van ondervoeding en verwaarlozing, waardoor grotere kans op infecties. Bij spuiten extra risico op een overdosis en/of infectie(s) (HIV (aids), hepatitis, etc.).

-------------------------------------------------------

METHADON
Methadon is een medicijn. Het is een opiumachtige stof zoals heroïne, maar volledig chemisch bereid.
Het is een vervangproduct voor heroïne en heeft ook een gelijkaardige werking als heroïne. Bij methadongebruik treedt er wel geen flash-effect op en het heeft een langere uitwerking dan heroïne.
Methadon is een hulpmiddel, het kan heroïnegebruikers helpen te ontwennen. In hoofdzaak zorgt het ervoor dat een heroïneverslaafde zich niet meer ziek hoeft te voelen door gebrek aan heroïne: hij zal geen ontwenningsverschijnselen vertonen, maar evenmin een roes ervaren.
In tegenstelling tot heroïne is methadon een medicijn en dus legaal. Het is dus een zuiver product waarvan de sterkte steeds dezelfde is.


Ervaringen met methadon

     
----------------------------------------------------


 

COCAINE
Gewone' cocaïne wordt voornamelijk gesnoven. Door het op te lossen in water kan cocaïne ook worden geïnjecteerd. Cocaïne kan ook worden bewerkt tot 'crack' of 'basecoke'. Het roken van crack of basecoke wordt 'basen' of 'chinezen' genoemd, afhankelijk van hoe je het rookt.  Het roken van cocaïne in een pijpje heet basen, het roken vanaf folie wordt chinezen genoemd. Bij het roken worden een waterpijp, een speciaal pijpje of folie gebruikt.
  • Verslavend? Lichamelijk niet, geestelijke wel.
  • Steeds meer nodig voor zelfde effect? Nee.
  • Effecten korte termijn: Stimulerend, onderdrukking van vermoeidheid en honger.
  • Gevolgen lange termijn: Gewichtsverlies, slapeloosheid, angst, waanvoorstellingen, geprikkeldheid, achterdocht, agressiviteit, depressie na stoppen van intensief gebruik, uitputting van het lichaam.
Basecoke en crack zijn beide afgeleid van cocaïne. Cocaïne kun je eigenlijk niet roken. Bij verhitting valt het voor een groot deel uiteen in afbraakproducten die geen effect opleveren. Slechts een klein gedeelte van de cocaine zorgt voor een kort hevig effect. Om het te kunnen roken, moet je het omzetten in een andere stof. (Het moet van een zout in een base worden omgezet.) Je kan daarvoor bakpoeder, maagzout of ammonia gebruiken. Meestal wordt er een papje gemaakt van cocaïne, maagzout en water, dat vervolgens wordt verhit. Er ontstaat een klont die je in een pijpje kunt roken. Als je weinig water en veel maagzout gebruikt, krijg je crack. De klont bestaat dan uit cocaïnebase, maagzout en de oorspronkelijke versnijdingen. Als je het rookt, maakt het een krakend geluid. Vandaar de naam crack
 
-----------------------------------------------------------------------------
Cocaïne is een drug in de vorm van een wit, kristalachtig poeder. Het wordt gehaald uit de bladeren van de cocaplant. Er bestaan veel verschillende benamingen voor cocaïne. De meest gebruikte naam luidt kortweg coke.

Zwaardere gebruikers worden vaak rusteloos en raken snel geïrriteerd. Zelfvertrouwen kan doorslaan in overmoed. Daardoor bestaat de kans, dat de zware gebruiker in een schijnwereld terecht komt. Een wereld, waarin de contacten met anderen oppervlakkiger worden, veel drukte om niets lijkt te gaan en ook intieme gevoelens blijken vaak achteraf niet zo intiem of diep.
Matig gebruik van cocaïne kan seksueel stimulerend werken. Bij toenemend gebruik neemt dat effect af en kan de zin in seks helemaal

 AMFETAMINE
De verschijnselen van intoxicatie met amfetamine, dat een dopamine uitstoot veroorzaakt, zijn vergelijkbaar met die ten gevolge van cocaïne, dat de heropname van dopamine remt. Het is bedoeld als upper en zo werkt het ook bij de meeste mensen. Alleen bij mensen die van zichzelf al hyperactief zijn werkt het paradoxaal kalmerend en concentratie bevorderend. Hierover meer bij de behandeling van aandachtstekortstoornissen. Intoxicatie gaat gepaard met psychische en lichamelijke verschijnselen. Zo kan er euforie, verhoogde waakzaamheid, overgevoeligheid met spanning en boosheid zijn. Het oordeelsvermogen verandert (in ongunstige zin) en er kunnen stereotype bewegingen optreden. Daarnaast zijn er de invloed op het hartritme, pupilverwijding, bloeddrukschommelingen, zweten, misselijkheid, onrust, spierzwakte, verwardheid, epileptische aanvallen, bewegingsstoornissen, krampen en coma beschreven na amfetaminegebruik. Afhankelijkheid van amfetamine kan snel optreden en uit zich in het niet meer kunnen volhouden van sociaal en beroepsmatig functioneren. Om hetzelfde gevoel te krijgen moet steeds meer van de stof worden genomen. Lichamelijk kan dit leiden tot enorm gewichtsverlies, psychisch tot paranoïde wanen. Amfetamine is meestal na 24 tot 48 uur uitgewerkt. Na het gebruik voelt de persoon een ‘crash’ die gepaard kan gaan met angst en beven. Zware ontstemming, vermoeidheid, nachtmerries, enorm zweten, onstilbare honger en hoofdpijn. Het meest gevaarlijk is nog de depressie die kan optreden met suïcidaliteit. Psychose, stemmingsstoornissen, angststoornissen, slaapstoornissen en delirium kunnen allemaal aan amfetaminegebruik gerelateerd zijn. Hoewel het vaak gebruikt wordt om de seksuele lust te bevorderen leidt regelmatig gebruik vrij snel tot impotentie en orgasmestoornissen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Top